Gezondheidsprogramma’s of een ouderwets schouderklopje?

Ziekteverzuim terugdringen: het is een doel dat de meeste HR-managers zich hebben gesteld. De gezondheidsprogramma’s schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Van fitnessabonnementen tot vers fruit op de werkvloer: er wordt van alles gedaan om medewerkers gezond te houden. Helaas zijn de kosten van dergelijke programma’s meestal hoger dan de opbrengsten. De vraag

2017-06-15T12:43:22+00:00

Thuiswerken versus controle: de HR-praktijk

Op macroniveau is thuiswerken zonder meer gunstig: files verminderen drastisch, mensen kunnen meer presteren en de economie gaat erop vooruit. Daarnaast zijn veel medewerkers enthousiast over Het Nieuwe Werken. Wat meer vrijheid en een grotere verantwoordelijkheid: daar zeggen ze graag “ja” tegen. Maar managers zijn nog niet massaal overtuigd van deze moderne invulling van arbeidsuren.

2017-06-15T12:43:23+00:00

Verlof: van ingewikkeld stappenplan naar efficiënt overzicht

Briefjes en verlofmailboxen zijn ingeburgerde middelen voor het aanvragen van verlof. HR-managers krijgen verzoeken via dergelijke routes binnen en moeten vervolgens meerdere stappen nemen voordat zij medewerkers een terugkoppeling kunnen geven. Omdat dit een tijdrovend proces is, zoeken HR-afdelingen vaak naar manieren om de lasten te verlichten en efficiëntie aan te brengen. En dat is

2017-06-15T12:43:23+00:00

Ziekmeldingen binnenkrijgen via een app: wenselijk of niet?

Onder de paraplu van Employment Self-Service (ESS) kunnen medewerkers zelf steeds meer handelingen verrichten. Digitale loonstroken opvragen, secundaire arbeidsvoorwaarden inzien en fietsplannen aanvragen: de medewerker krijgt in toenemende mate de kans om het heft in eigen handen te nemen. In het kader hiervan rijst de vraag: in hoeverre is het wenselijk dat medewerkers een ziekmelding

2017-06-15T12:43:23+00:00

Verloftoekenning stopt; wat gebeurt er nu met registratie?

Onlangs trok het Amerikaanse Netflix veel aandacht met een aantrekkelijk nieuw verlofsysteem: medewerkers krijgen geen x-aantal vrije dagen meer, maar mogen zelf bepalen wanneer ze vrij nemen. Een bericht dat de werkende professional van de eenentwintigste eeuw als muziek in de oren klinkt. Want wie wil er nu geen vrijheid in het indelen van zijn

2017-06-15T12:43:23+00:00