Verwelkom vernieuwing: laat je oude patronen los!

Je huidige manier van werken loslaten: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Werk je momenteel met verlofbriefjes, Excelsheets en het mondeling aanvragen van verlof, dan is het invoeren van nieuwe verlofregistratiemethodes niet altijd even eenvoudig. Mensen zijn gewoontedieren en daarom leidt het implementeren van nieuwe ontwikkelingen meer dan eens tot weerstand. Toch is dit wel

2017-06-15T12:43:22+00:00

Zijn seniorendagen nog wel van deze tijd?

Vijftigplussers kunnen moeilijk werk vinden. De werkloosheid onder deze groep is dan ook hoog. Werkgevers kiezen vaak liever voor jongere medewerkers; omdat deze qua loon wat goedkoper zijn, maar ook omdat seniorendagen – die gebaseerd zijn op de leeftijd van de werknemer – in sommige cao’s zijn opgenomen. Daardoor zijn oudere medewerkers vaak duurder. In het

2017-06-15T12:43:22+00:00

Verlofdagen schenken: collega’s de helpende hand reiken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de overheid een nieuw concept gaat proefdraaien: het delen van verlofdagen. Wie altijd al geïnteresseerd is geweest in het schenken van vakantiedagen, krijgt nu de kans om hiermee te experimenteren. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen moeten werknemers wél zelf

2017-06-15T12:43:22+00:00

Gezondheidsprogramma’s of een ouderwets schouderklopje?

Ziekteverzuim terugdringen: het is een doel dat de meeste HR-managers zich hebben gesteld. De gezondheidsprogramma’s schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Van fitnessabonnementen tot vers fruit op de werkvloer: er wordt van alles gedaan om medewerkers gezond te houden. Helaas zijn de kosten van dergelijke programma’s meestal hoger dan de opbrengsten. De vraag

2017-06-15T12:43:22+00:00

Thuiswerken versus controle: de HR-praktijk

Op macroniveau is thuiswerken zonder meer gunstig: files verminderen drastisch, mensen kunnen meer presteren en de economie gaat erop vooruit. Daarnaast zijn veel medewerkers enthousiast over Het Nieuwe Werken. Wat meer vrijheid en een grotere verantwoordelijkheid: daar zeggen ze graag “ja” tegen. Maar managers zijn nog niet massaal overtuigd van deze moderne invulling van arbeidsuren.

2017-06-15T12:43:23+00:00

Verlof: van ingewikkeld stappenplan naar efficiënt overzicht

Briefjes en verlofmailboxen zijn ingeburgerde middelen voor het aanvragen van verlof. HR-managers krijgen verzoeken via dergelijke routes binnen en moeten vervolgens meerdere stappen nemen voordat zij medewerkers een terugkoppeling kunnen geven. Omdat dit een tijdrovend proces is, zoeken HR-afdelingen vaak naar manieren om de lasten te verlichten en efficiëntie aan te brengen. En dat is

2017-06-15T12:43:23+00:00

Ziekmeldingen binnenkrijgen via een app: wenselijk of niet?

Onder de paraplu van Employment Self-Service (ESS) kunnen medewerkers zelf steeds meer handelingen verrichten. Digitale loonstroken opvragen, secundaire arbeidsvoorwaarden inzien en fietsplannen aanvragen: de medewerker krijgt in toenemende mate de kans om het heft in eigen handen te nemen. In het kader hiervan rijst de vraag: in hoeverre is het wenselijk dat medewerkers een ziekmelding

2017-06-15T12:43:23+00:00