Vakantie nemen: een lastige beslissing?

Een welverdiende vakantie is een heerlijk vooruitzicht. Toch is het opnemen van vrije dagen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Meer dan de helft van de medewerkers blijkt het lastig te vinden om verlof op te nemen. Verantwoordelijkheidsgevoel én schuldgevoelens steken namelijk de kop op. Moet men dan maar helemaal geen vakantie meer nemen?

2017-06-15T12:43:21+00:00

Zullen we de vakantiedagen gewoon helemaal afschaffen?

Voor de meeste bedrijven zijn de zomermaanden een uitdaging. Want hoe houd je je productiviteitsgehalte op peil als je medewerkers massaal willen genieten van een heerlijke vakantie? Wil je je organisatie draaiende houden, dan moet je sommige mensen teleurstellen. En dat doe je als HR-manager natuurlijk niet graag. Mede om die reden doet een nieuwe

2017-06-15T12:43:21+00:00

Verwelkom vernieuwing: laat je oude patronen los!

Je huidige manier van werken loslaten: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Werk je momenteel met verlofbriefjes, Excelsheets en het mondeling aanvragen van verlof, dan is het invoeren van nieuwe verlofregistratiemethodes niet altijd even eenvoudig. Mensen zijn gewoontedieren en daarom leidt het implementeren van nieuwe ontwikkelingen meer dan eens tot weerstand. Toch is dit wel

2017-06-15T12:43:22+00:00

Zijn seniorendagen nog wel van deze tijd?

Vijftigplussers kunnen moeilijk werk vinden. De werkloosheid onder deze groep is dan ook hoog. Werkgevers kiezen vaak liever voor jongere medewerkers; omdat deze qua loon wat goedkoper zijn, maar ook omdat seniorendagen – die gebaseerd zijn op de leeftijd van de werknemer – in sommige cao’s zijn opgenomen. Daardoor zijn oudere medewerkers vaak duurder. In het

2017-06-15T12:43:22+00:00

Verlofdagen schenken: collega’s de helpende hand reiken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de overheid een nieuw concept gaat proefdraaien: het delen van verlofdagen. Wie altijd al geïnteresseerd is geweest in het schenken van vakantiedagen, krijgt nu de kans om hiermee te experimenteren. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen moeten werknemers wél zelf

2017-06-15T12:43:22+00:00

Gezondheidsprogramma’s of een ouderwets schouderklopje?

Ziekteverzuim terugdringen: het is een doel dat de meeste HR-managers zich hebben gesteld. De gezondheidsprogramma’s schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Van fitnessabonnementen tot vers fruit op de werkvloer: er wordt van alles gedaan om medewerkers gezond te houden. Helaas zijn de kosten van dergelijke programma’s meestal hoger dan de opbrengsten. De vraag

2017-06-15T12:43:22+00:00

Thuiswerken versus controle: de HR-praktijk

Op macroniveau is thuiswerken zonder meer gunstig: files verminderen drastisch, mensen kunnen meer presteren en de economie gaat erop vooruit. Daarnaast zijn veel medewerkers enthousiast over Het Nieuwe Werken. Wat meer vrijheid en een grotere verantwoordelijkheid: daar zeggen ze graag “ja” tegen. Maar managers zijn nog niet massaal overtuigd van deze moderne invulling van arbeidsuren.

2017-06-15T12:43:23+00:00