Hoe draag jij je maatschappelijk steentje bij? Schenk een dag!

Het stuwmeer aan verlofdagen tegengaan? Dat kan! En je bedrijf doet direct aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Unicef is namelijk een prachtig initiatief gestart waarmee je vrije dagen kunt schenken aan de stichting. Deze landelijke campagne stelt werkend Nederland in staat om iets goeds te doen met ongebruikte verlofdagen en speelt hiermee in op mensen die

2017-06-15T12:43:21+00:00

HR en business op gespannen voet?

“We moeten verhuizen; waar kunnen we ons het beste vestigen?” Deze vraag kan HR zomaar voorgeschoteld krijgen. Als HR-manager ga je in dat geval op zoek naar plaatsen waar je gemakkelijk goed geschoold personeel kunt vinden. En dat verschilt natuurlijk per bedrijfstak. Dit voorbeeld illustreert de steeds bredere invulling van de functie van HR-managers. Binnen

2017-06-15T12:43:21+00:00

Vakantie nemen: een lastige beslissing?

Een welverdiende vakantie is een heerlijk vooruitzicht. Toch is het opnemen van vrije dagen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Meer dan de helft van de medewerkers blijkt het lastig te vinden om verlof op te nemen. Verantwoordelijkheidsgevoel én schuldgevoelens steken namelijk de kop op. Moet men dan maar helemaal geen vakantie meer nemen?

2017-06-15T12:43:21+00:00

Zullen we de vakantiedagen gewoon helemaal afschaffen?

Voor de meeste bedrijven zijn de zomermaanden een uitdaging. Want hoe houd je je productiviteitsgehalte op peil als je medewerkers massaal willen genieten van een heerlijke vakantie? Wil je je organisatie draaiende houden, dan moet je sommige mensen teleurstellen. En dat doe je als HR-manager natuurlijk niet graag. Mede om die reden doet een nieuwe

2017-06-15T12:43:21+00:00

Verwelkom vernieuwing: laat je oude patronen los!

Je huidige manier van werken loslaten: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Werk je momenteel met verlofbriefjes, Excelsheets en het mondeling aanvragen van verlof, dan is het invoeren van nieuwe verlofregistratiemethodes niet altijd even eenvoudig. Mensen zijn gewoontedieren en daarom leidt het implementeren van nieuwe ontwikkelingen meer dan eens tot weerstand. Toch is dit wel

2017-06-15T12:43:22+00:00

Zijn seniorendagen nog wel van deze tijd?

Vijftigplussers kunnen moeilijk werk vinden. De werkloosheid onder deze groep is dan ook hoog. Werkgevers kiezen vaak liever voor jongere medewerkers; omdat deze qua loon wat goedkoper zijn, maar ook omdat seniorendagen – die gebaseerd zijn op de leeftijd van de werknemer – in sommige cao’s zijn opgenomen. Daardoor zijn oudere medewerkers vaak duurder. In het

2017-06-15T12:43:22+00:00

Verlofdagen schenken: collega’s de helpende hand reiken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de overheid een nieuw concept gaat proefdraaien: het delen van verlofdagen. Wie altijd al geïnteresseerd is geweest in het schenken van vakantiedagen, krijgt nu de kans om hiermee te experimenteren. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen moeten werknemers wél zelf

2017-06-15T12:43:22+00:00