Bekijk onze oplossingen en ontdek wat er mogelijk is met Vrijedagen

Met Vrijedagen kunnen medewerkers online hun actuele saldo inzien en direct verlof aanvragen. Tevens beschikt het systeem over een actuele bezettingsgraad zodat de manager hier rekening mee kan houden tijdens het keuren. Toekenning en wetgeving voor de verschillende contracten is eenvoudig in te richten en het systeem beschikt over meerdere rapportagemogelijkheden. Bekijk de tour en ontdek wat je met Verlofregistratie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!
Met Vrijedagen kunnen managers en/of beheerders medewerkers ziek- en betermelden. Dit is tevens zichtbaar in het saldo van de medewerker en wordt getoond in de actuele bezettingsgraad. Uiteraard kan de ziekteregistratie ook meegenomen worden in de verschillende rapportages. Bekijk de tour en ontdek wat je met Verzuimregistratie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!
Met Vrijedagen kunnen medewerkers en managers overwerk opgeven. Overwerkregels met de bijbehorende percentages zijn gemakkelijk in te stellen zodat de medewerker altijd de juiste compensatie ontvangt. Het overwerk kan als ‘tijd voor tijd’ of als ‘uitbetalen’ worden geboekt. Bekijk de tour en ontdek wat je met Overwerkregistatie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!

KLIK VOOR EEN TOUR          KLIK VOOR DE GRATIS DEMO

Vrijedagen tijd- en urenregistratie

Vrijedagen is gespecialiseerd in de koppeling tussen tijd- en verlofregistratie. Via het kloksysteem is de aan – en afwezigheid van de medewerkers in één oogopslag inzichtelijk bij controles of calamiteiten. Daarnaast is het mogelijk om handmatig uren te schrijven op verschillende projecten of activiteiten. De gewerkte uren kunnen via weekstaten worden gecontroleerd en vervolgens worden verwerkt naar de gewenste doeleinden. Bekijk de tour en ontdek wat je met Tijdregistratie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!

KLIK VOOR EEN TOUR       KLIK VOOR DE GRATIS DEMO

kkjljk

kjljk

Medewerker functionaliteiten uitgelicht


Verlof aanvragen

De medewerker kan met een eigen account via het internet een aanvraag indienen. Selecteer een verloftype en klik op de gewenste dag of periode. Door de check met het gerelateerde rooster worden de juiste uren afgeboekt en kan de medewerker direct zien wat de  impact is van de aanvraag op het saldo.

Bekijk je saldo

Het saldo is altijd actueel en wordt per verloftype duidelijk weergegeven. Voor sommige verloftypes zal er geen saldo getoond worden maar alleen de opgenomen dagen zoals bij: ziek, buitengewoon verlof of artsbezoek. Achter het ‘normaal verlof’ staat de opbouw conform wetgeving 2012.

Aanvragen overzicht

Bij ‘detail verloftype’ in het saldo-overzicht staat de historie en het overzicht van ingediende aanvragen. Hier kan de status van de aanvraag worden bekeken en tevens de reeds opgenomen dagen. In dit scherm kan de goedgekeurde aanvraag direct naar de outlook-agenda worden doorgezet.

Bezettingsgraad

Hoe is de bezetting op de afdeling in de periode dat ik verlof wil aanvragen? De medewerker kan eerst in het kalenderoverzicht kijken of aanvragen wel zinvol/mogelijk is. Dit scheelt een hoop communicatie en tijd. Iedere kleur vertegenwoordigt een verloftype en geeft tevens de status van de aanvraag weer.

Overwerk opgeven

Overwerk opgeven is optioneel aan/uit te zetten. De medewerker kan hier aangeven op welke dag er is overgewerkt. Via de autorisatieflow moet dit uiteraard wel gekeurd worden alvorens er saldo voor komt.

E-mail keuring

Zodra de aanvraag is ingediend wordt een e-mail naar de manager verstuurd. De manager kan deze goed- of afkeuren. De medewerker ontvangt een e-mail met daarin de beslissing.

Manager functionaliteiten uitgelicht