Binnen Vrijedagen kan er met verschillende cao’s worden gewerkt. Voor iedere cao of een dienstverband, rekent het systeem automatisch voor de werknemers het aantal beschikbare vakantie-uren (verlof saldo) uit.