Vrijedagen heeft een aparte ‘ziekmelden’ module. De manager ontvangt bij de ziekmelding een e-mail. In het saldo van de medewerker is het aantal ziekte dagen terug te vinden. Deze vorm van absentie wordt tevens in het kalenderoverzicht getoond.