Binnen Vrijedagen kun je werknemers opdelen in verschillende groepen en deze groepen weer aan locaties of administraties koppelen. Hierdoor ontstaat de vrijheid om Vrijedagen naar eigen wensen in te richten. Vervolgens kun je overzichten genereren per werknemer, groep of locatie.