Met Vrijedagen kunnen medewerkers online hun actuele saldo inzien en direct verlof aanvragen. Tevens beschikt het systeem over een actuele bezettingsgraad zodat de manager hier rekening mee kan houden tijdens het keuren. Toekenning en wetgeving voor de verschillende contracten is eenvoudig in te richten en het systeem beschikt over meerdere rapportagemogelijkheden. Bekijk de tour en ontdek wat je met Verlofregistratie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan. Het is al mogelijk om vanaf €1,25 per gebruiker, met onze basismodule voor onze verlofregistratie software.  Naast een gratis demoaanvraag is het ook mogelijk een proefaccount aan te vragen, zodat je zelf direct aan de slag kunt gaan en Vrijedagen ervaren.

Met Vrijedagen kunnen managers en/of beheerders medewerkers ziek- en betermelden. Dit is tevens zichtbaar in het saldo van de medewerker en wordt getoond in de actuele bezettingsgraad. Uiteraard kan de ziekteregistratie ook meegenomen worden in de verschillende rapportages. Onze verzuimregistratie software is de laatste jaren flink doorontwikkeld en biedt alle benodigde mogelijkheden voor efficiënte verzuimregistratie van medewerkers.

Bekijk de tour en ontdek wat je met Verzuimregistratie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!

Met Vrijedagen kunnen medewerkers en managers overwerk opgeven. Overwerkregels met de bijbehorende percentages zijn gemakkelijk in te stellen zodat de medewerker altijd de juiste compensatie ontvangt. Het overwerk kan als ‘tijd voor tijd’ of als ‘uitbetalen’ worden geboekt. Bekijk de tour en ontdek wat je met Overwerkregistatie van Vrijedagen kunt of ervaar direct en vraag een demo aan!

Vrijedagen is gespecialiseerd in de koppeling tussen tijd- en verlofregistratie. Via het kloksysteem is de aan – en afwezigheid van de medewerkers in één oogopslag inzichtelijk bij controles of calamiteiten. Daarnaast is het mogelijk om handmatig uren te schrijven op verschillende projecten of activiteiten. De gewerkte uren kunnen via weekstaten worden gecontroleerd en vervolgens worden verwerkt naar de gewenste doeleinden. Bekijk de tour en ontdek wat je met Tijdregistratie in combinatie met Verlofregistratie van Vrijedagen kunt. Het is ook mogelijk een proefaccount aan te vragen>> of een vrijblijvende demo aan te vragen!

Medewerker functionaliteiten uitgelicht


Verlof aanvragen

De medewerker kan met een eigen account via het internet een aanvraag indienen. Selecteer een verloftype en klik op de gewenste dag of periode. Door de check met het gerelateerde rooster worden de juiste uren afgeboekt en kan de medewerker direct zien wat de  impact is van de aanvraag op het saldo.

Bekijk je saldo

Het saldo is altijd actueel en wordt per verloftype duidelijk weergegeven. Voor sommige verloftypes zal er geen saldo getoond worden maar alleen de opgenomen dagen zoals bij: ziek, buitengewoon verlof of artsbezoek. Achter het ‘normaal verlof’ staat de opbouw conform wetgeving 2012.

Aanvragen overzicht

Bij ‘detail verloftype’ in het saldo-overzicht staat de historie en het overzicht van ingediende aanvragen. Hier kan de status van de aanvraag worden bekeken en tevens de reeds opgenomen dagen. In dit scherm kan de goedgekeurde aanvraag direct naar de outlook-agenda worden doorgezet.

Overwerk opgeven

Overwerk opgeven is optioneel aan/uit te zetten. De medewerker kan hier aangeven op welke dag er is overgewerkt. Via de autorisatieflow moet dit uiteraard wel gekeurd worden alvorens er saldo voor komt.

E-mail keuring

Zodra de aanvraag is ingediend wordt een e-mail naar de manager verstuurd. De manager kan deze goed- of afkeuren. De medewerker ontvangt een e-mail met daarin de beslissing.

Bezettingsgraad

Hoe is de bezetting op de afdeling in de periode dat ik verlof wil aanvragen? De medewerker kan eerst in het kalenderoverzicht kijken of aanvragen wel zinvol/mogelijk is. Dit scheelt een hoop communicatie en tijd. Iedere kleur vertegenwoordigt een verloftype en geeft tevens de status van de aanvraag weer.

Manager functionaliteiten uitgelicht

Keuren aanvraag

De manager kan met één druk op de knop direct de bezetting bekijken alvorens de aanvraag goed- of af te keuren. Zo wordt de bezettingsgraad altijd bewaakt en kan er rekening worden gehouden met een planning. Er kan een opmerking worden geplaatst bij de keuring zodat de medewerker dit ziet.

Aanvraag indienen voor een ander

De manager kan om wat voor reden dan ook een aanvraag indienen voor een medewerker. De medewerker wordt hier via een e-mail van op de hoogte gebracht.

ipad-zwart-screen08

Tijdelijke vervanger en taal

Als een manager op vakantie gaat of ziek is kan er bij de ‘profielinstellingen’ een tijdelijke vervanger worden aangezet. In dit scherm kan ook de gewenste taal worden gekozen.

ipad-zwart-screen16

Management informatie

De manager heeft altijd een actueel overzicht van de saldi op zijn afdeling. Deze informatie is erg prettig voor specifieke managementdoeleinden.

ipad-zwart-screen16

E-mail aanvraag

Via een e-mail ontvangt de manager de aanvraag van de medewerker. Via de link in de e-mail kan de manager direct naar de applicatie om te gaan keuren.

asdf

Wie is binnen overzicht

Door de cloudoplossing kan er vanaf elke locatie op elk gewenst moment gekeken worden naar het ‘wie is binnen’-overzicht. In dit overzicht is duidelijk onderscheid in het aanwezige en afwezige personeel. Daarnaast kan er direct gekeken worden naar de exacte aankomst- en vertrektijd.

Weekstaten

Elke medewerker heeft door de unieke koppeling een weekstaat waar alles in staat zoals: de gewerkte uren, verlof en ziek. Zo heeft iedere medewerker en manager een duidelijk beeld van de werkweek en kan dit gebruikt worden voor uitbetaling of managementdoeleinden.

De weekstaat kan eventueel handmatig worden aangevuld en worden ingediend voor goedkeuring.

Tijdschrijven op activiteiten

Voor de medewerkers die niet klokken of handmatig moeten aanvullen kan er tijd worden geschreven op activiteiten. De manager kan dit bekijken en er is duidelijk onderscheid in geschreven tijd of geklokte tijd.