Er is een nieuw fenomeen in HR-land: de aankoop en verkoop van verlof. Steeds meer bedrijven doen hieraan mee, omdat ze hun medewerkers meer flexibiliteit willen bieden. De vraag waarmee veel HR-managers kampen is: wat zijn nu precies de regels voor het (ver)kopen van vakantiedagen? In deze blog geven we je tips voor mogelijke regelingen die je kunt treffen. De lijst is niet volledig; gebruik hem dus als voorbeeld.

Kopen van vakantiedagen

Je kunt werknemers de mogelijkheid bieden om ieder jaar een maximumaantal vakantiedagen te kopen. Hiervoor moeten ze een schriftelijk verzoek indienen, dat je alleen kunt inwilligen wanneer het verlofsaldo in het betreffende jaar niet toereikend is én wanneer het bedrijfsbelang niet in het geding komt.

Natuurlijk moet je de gekochte vakantiedagen op een bepaald moment ‘afrekenen’. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de maand nadat de aanvraag is goedgekeurd. Daarnaast kun je afspreken dat medewerkers gekochte vrije uren niet kunnen meenemen naar een volgend jaar. Niet-opgenomen vakantiedagen kan je op 31 december uitbetalen op basis van het loonniveau waarvoor ze zijn gekocht.

Verkopen van vakantiedagen

Geef je medewerkers de mogelijkheid om ieder jaar een maximumaantal vakantiedagen te verkopen? Werk dan met een systeem van schriftelijke verzoeken. Leg vast dat personeelsleden alleen bovenwettelijke vakantiedagen mogen verkopen en bepaal welk bovenwettelijk verlof er precies in aanmerking komt: dat van het lopende jaar en/of niet-verjaarde vakantiedagen van voorgaande jaren. Het is belangrijk om te beseffen dat medewerkers wettelijke vakantiedagen in geen geval mogen verkopen.

De afrekening van verkochte vakantiedagen kun je in de maand na goedkeuring van de aanvraag laten plaatsvinden.

Aandachtspunten: coördineer aan- en verkoop!

Het (ver)kopen van vakantie-uren heeft geen invloed op de hoogte van de vakantietoeslag of vaste winstdeling, maar kan wel gevolgen hebben voor bepaalde uitkeringen. Zorg er dus voor dat werknemers hiervan op de hoogte zijn. Let daarnaast op reeds gemaakte afspraken in cao’s en realiseer je dat vakantieregelingen pas van kracht worden wanneer de ondernemingsraad ermee akkoord gaat.

Welke regeling je uiteindelijk ook vastlegt, het is cruciaal dat je zorgt voor een goede verlofregistratie. Zo voorkom je verwarring over aangekochte en verkochte vakantiedagen!

In het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl zijn speciale modules opgenomen waarmee je de aan- en verkoop van verlof goed kunt regelen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust eens contact met ons op.