Ziekteverlof: geen targets, toch een bonus?

Wie met een bonussysteem werkt, loopt vroeg of laat tegen een verlof-gerelateerde kwestie aan. Stel: een werknemer is een aantal weken ziek geweest, waardoor hij zijn targets niet heeft gehaald. Betekent dit dat je ook geen bonus hoeft uit te keren?

Om welk type bonus gaat het?

Een individuele bonus die op basis van resultaat wordt uitgekeerd, komt in dit geval te vervallen. De targets zijn immers niet gehaald. Maar de vraag wordt gecompliceerder wanneer je met andersoortige bonussen werkt. Is er bijvoorbeeld sprake van een teambonus en heeft de groep gezamenlijk wél de gestelde target gehaald, dan kan de bewuste medewerker niet worden uitgesloten. Daarnaast zijn er bonussen die zó structureel onderdeel zijn van het salaris dat je eigenlijk kunt spreken van een verkapt loon. Ook die bonussen kun je een zieke medewerker niet onthouden. Ten slotte moeten bonussen die niet verbonden zijn aan targets, vaak ook gewoon worden uitbetaald aan een medewerker die met ziekteverlof is geweest.

Alles begint met een goede registratie

Bonussen en ziekteverlof maken deel uit van een grijs gebied dat veel ruimte openlaat voor interpretatie. Wil je discussies en misverstanden over het uitkeren van bonussen voorkomen, leg dan een duidelijke regeling vast. De afspraken die je moet verwerken om tot een bepaalde conclusie te komen met je medewerkers, dienen ergens te worden opgeslagen. Registratie is dus een belangrijke stap.

Realiseer je wel dat het maken van afspraken nog best lastig kan zijn. Want hoe registreer je ziekte en op hoeveel procent ga je conclusies trekken? Je zou bijvoorbeeld kunnen vastleggen dat een medewerker die 50% van de maand ziek is, geen bonus ontvangt. In dat geval dien je natuurlijk een helder overzicht te hebben van de exacte ziekmelding en ziekteperiode van iedere medewerker. Zo hebben HR-manager, manager én medewerker direct inzicht, wat het voeren van constructieve gesprekken vergemakkelijkt. Zorg dus voor een goed verlofregistratiesysteem waarin je verlof gemakkelijk kunt registreren en afspraken kunt noteren!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!