Onder de paraplu van Employment Self-Service (ESS) kunnen medewerkers zelf steeds meer handelingen verrichten. Digitale loonstroken opvragen, secundaire arbeidsvoorwaarden inzien en fietsplannen aanvragen: de medewerker krijgt in toenemende mate de kans om het heft in eigen handen te nemen. In het kader hiervan rijst de vraag: in hoeverre is het wenselijk dat medewerkers een ziekmelding kunnen doorgeven via een app?

Wintergriep: even appen?

Natuurlijk kan een wintergriepje niet via een chatfunctie worden doorgegeven. Voorstanders van een appziekmelding pleiten dan ook voor een invulscherm waarin alle hamvragen zijn verwerkt. De medewerker kan bijvoorbeeld aangeven op welke datum de ziekmelding ingaat en wanneer de geschatte betermelding zal plaatsvinden. Handig?

Ja, maar… duidelijk bezwaar

Menig HR-manager zal gruwelen van dit voorstel. Immers, je krijgt niet langer de kans om even een persoonlijk gesprek te voeren met de medewerker in kwestie. Wég diepgang en betrokkenheid. Bovendien wordt het doen van een ziekmelding ook een stuk laagdrempeliger voor de medewerker. En doordat de HR-manager het contact verliest, ontglipt de controle hem of haar ook grotendeels.

Voordelen?

Een duidelijk pluspunt van appziekmeldingen is natuurlijk dat de registratie vlot en soepel verloopt. Voor de meeste HR-managers is dit ook direct het enige voordeel van deze hypermoderne manier van werken. Of kleven er meer positieve aspecten aan? Wel als je breder denkt. In sommige gevallen is een ziekmelding per app namelijk een uitkomst. Wanneer er een ZZP’er voor je werkt, bijvoorbeeld. Deze opereert immers zelfstandig en output-driven, maar is toch verbonden aan je bedrijf. Omdat je met de ZZP’er geen arbeidsrelatie, maar een samenwerking bent aangegaan, bestaat er eigenlijk geen bezwaar tegen een ziekmelding per app. Maar wat doe je wanneer je te maken hebt met de traditionele werkgever-werknemerrelatie?

De oplossing: de gulden middenweg

Vrijwel iedereen is het erover eens dat het handig is dat de zieke medewerker even opbelt. Maar de manager aan wie de ziekmelding is doorgegeven, zou wel een digitaal bericht naar de HR-afdeling kunnen doorspelen – bijvoorbeeld middels een cloud-gebaseerde registratieoplossing die op alle mobiele apparaten werkt. De naam van de medewerker, het tijdstip van het telefoontje, de genomen maatregelen en eventuele opmerkingen kunnen zo gemakkelijk aan de HR-afdeling worden gemeld.

Kortgezegd: nadat de zieke medewerker een telefoongesprek heeft gevoerd met zijn of haar leidinggevende, kan laatstgenoemde de samengevatte versie per app doorspelen naar de HR-afdeling. Zo bereik je een perfecte balans tussen persoonlijk contact en digitale oplossingen!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!

Inschrijving updates Contactaanvraag