Opname vakantiedagen voor ontslag: wat nu?

Bijna iedere HR-manager heeft het weleens meegemaakt: een medewerker neemt ontslag en wil zijn vele openstaande vakantiedagen graag opnemen. Hierdoor ontstaat er vaak een acuut probleem op de werkvloer: er is geen tijd om vervanging te regelen en de taken van de persoon die vertrekt, moeten wél worden uitgevoerd. Daarop rijst de vraag: ben je verplicht om een werknemer zijn vrije dagen te laten opnemen?

Rechten en plichten

Elke werknemer heeft het recht om zijn vakantiedagen op te nemen en op te maken. In beginsel is het weigeren van een vakantieaanvraag – onder welke omstandigheden dan ook – dus niet zomaar toegestaan. Als er over dit onderwerp geen aanvullende afspraken zijn gemaakt in de cao (die uiteraard per branche verschilt) of in een personeelshandboek, mag je de bewuste werknemer in principe niet tegenhouden in het opnemen van verlof. Alleen in uitzonderlijke situaties kun je hem vragen om wegens een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang geen vakantie op te nemen.

In alle gevallen geldt overigens dat je opgebouwde vakantiedagen die niet zijn opgenomen, bij afloop van het dienstverband moet uitbetalen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wil een vertrekkende werknemer per direct vakantie opnemen, dan kun je hier waarschijnlijk niets aan doen en zit je met de handen in het haar. Daarom is het beter om dergelijke situaties te voorkomen. Realiseer je dat het probleem meestal wordt veroorzaakt doordat mensen verlof opsparen, waardoor er aan het eind van hun dienstverband te veel dagen niet zijn opgenomen. Je moet er dus voor zorgen dat het niet zover komt.

‘Verdelen’ en ‘spreiden’ zijn sleutelwoorden als je goed wilt omgaan met vakantiedagen. Daarnaast is het belangrijk dat je managers aanspoort om dit onderwerp te bespreken met werknemers; de verantwoordelijkheid ligt immers deels bij hen.

Wil je verlofverdeling en -opname in goede banen leiden, dan is een juiste registratie onmisbaar. Door inzichtelijk te maken hoeveel vrije dagen iemand heeft en door heldere rapportages uit te draaien kun je een gefundeerd gesprek aangaan met medewerkers. Daardoor ben je in staat om veel problematiek voortijdig te ondervangen. Als je de opname van bovenwettelijk en wettelijk verlof op slimme wijze coördineert en registreert, kun je eigenlijk nooit tegen lastige ‘opspaarkwesties’ aanlopen!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!