Als HR-manager krijg je soms met lastige situaties te maken. Komt een medewerker bijvoorbeeld later terug van vakantie zonder je hierover in te lichten, dan heb je een probleem op de werkvloer. Wat doe je wanneer de medewerker een aantal dagen later op kantoor verschijnt? In deze blog vertellen we je over een rechtszaak omtrent dit onderwerp.

Een week te laat, ontslag op staande voet

Een chauffeur onderhandelde uitvoerig met zijn werkgever over zijn vakantie. Hij wilde de hele maand augustus verlof opnemen, maar omdat zijn vakantiedagen niet toereikend bleken, kwamen de partijen overeen dat hij drie weken weg zou gaan. Vijf dagen zouden als onbetaald verlof gelden. De chauffeur kwam echter pas een week later op zijn werk zonder zijn werkgever hier tussentijds over te berichten. Hij vertelde dat hij niet had gebeld omdat zijn auto kapot was, zijn telefoon was weggeraakt en hij met relatieproblemen kampte. Toen de werkgever hem verzocht om bewijzen van autopech en reparatie te overleggen, kon hij dit echter niet. Daarop werd hij ontslagen.

De chauffeur liet het er niet bij zitten. Hij stapte tot twee keer toe naar de rechter, maar de werkgever werd in het gelijk gesteld. Het hof oordeelde dat de omstandigheden het ontslag rechtvaardigden, omdat een werkgever ervan uit moet kunnen gaan dat een werknemer zich aan gemaakte afspraken houdt. De chauffeur kon de overmacht niet bewijzen en het hof was van mening dat er wel degelijk manieren waren geweest om de werkgever op de hoogte te stellen van de vertraging. Bovendien had de werknemer al tweemaal eerder een officiële waarschuwing gekregen vanwege onbereikbaarheid. Op basis van dit alles mocht de werkgever de arbeidsrelatie volgens het hof beëindigen.

Het startpunt: duidelijke afspraken

De centrale vraag in deze kwestie was: had de werkgever eerst een andere sanctie moeten opleggen? Het besluit van het hof benadrukt het belang van duidelijke afspraken. Omdat de vakantiedagen en -duur van de werknemer van tevoren zeer helder waren vastgelegd, oordeelde het hof dat het negeren hiervan geen mildere sanctie – zoals een waarschuwing of loonstop – tot gevolg moest hebben.

De moraal van het verhaal: leg alle afspraken omtrent verlof duidelijk vast. Met een gebruiksvriendelijk cloud-based verlofregistratiesysteem doe je dit eenvoudig en snel. Bovendien zorg je er zo voor dat je achteraf altijd inzicht en transparantie kan bieden in gemaakte afspraken – zelfs in het onverhoopte geval van een rechtszaak!

Meer weten over Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.