Bij vakantieverlof en bijzonder verlof spelen er soms tegengestelde belangen: werkgever en werknemer stellen verschillende prioriteiten. Daarom is het belangrijk om van tevoren duidelijke afspraken te maken over de toepassing van verlof en de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Maar hoe zit het nu ook alweer precies met al die verschillende verlofvormen? In deze blog zetten we relevante wetten en interessante weetjes voor je op een rij!

Tijd voor vakantie!

Het vakantieverlof dat een werknemer minimaal mag opnemen bedraagt viermaal zijn aantal werkdagen per week, tenzij de CAO ruimte biedt voor méér vakantiedagen. Vanaf 2012 is de opbouw van vakantiedagen van een langdurig zieke werknemer gelijk aan die van arbeidsgeschikte collega’s. Gaat hij met verlof, dan moet hij zijn vakantiedagen wel opnemen.

Calamiteiten en zorgverlening

Treedt er onverwacht een bijzondere situatie op, dan hebben werknemers recht op calamiteitenverlof. Een redelijk verzoek – bijvoorbeeld vanwege ziekte of inbraak – dien je altijd toe te kennen, ook als dit niet in de CAO is opgenomen. Tijdens calamiteitenverlof, dat altijd kort van duur is, moet je het loon doorbetalen. Bij langdurig zorgverlof is dat niet het geval.

Baby op komst

Vanaf 16 weken hebben vrouwen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof moet minimaal 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaan en pas 6 weken na de bevalling eindigen – ook als de zwangerschap langer duurt dan verwacht.

Vrouwen die een meerling verwachten krijgen momenteel 4 weken extra verlof, maar vanaf 1 april 2018 komt daar verandering in. Het totale verlof van 16 weken wordt voor deze moeders dan minimaal 20 weken.

Zorg voor de kleintjes

Ouders of verzorgers van een kind tot 8 jaar kunnen tijdelijk onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Vanaf 2017 hoeft een werknemer hiervoor niet meer minimaal 1 jaar in dienst te zijn en mag hij zelf bepalen hoe het verlof wordt ingedeeld. Wel bedraagt het ouderschapsverlof maximaal 26 weken. Daarna mogen ouders tijdelijk een verandering van hun werkpatroon vragen omwille van de zorg voor hun kinderen. Als werkgever moet je hier in principe toestemming voor geven.

Minder uren werken

Als een werknemer verzoekt om minder uren te werken, moet de werkgever hier in principe mee instemmen, tenzij het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt. Wanneer een organisatie minder dan 10 werknemers telt, gaat deze regeling niet op. Wel moet je dan een eigen regeling treffen.

Verlof: regel het goed!

Op welke wijze je verlof ook regelt, één ding staat voorop: je moet het overzicht behouden. Met alle verschillende vormen van wettelijk en bovenwettelijk verlof én (afwijkende) CAO-regels is dat soms behoorlijk lastig. Werk daarom met een gebruiksvriendelijk cloud-based verlofregistratiesysteem. Zo weten jij én alle medewerkers te allen tijde hoe de ‘stand van verlofzaken’ is!

Meer weten over Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.