De aanpassing van het kraamverlof gaat niet zonder zonder slag of stoot. Het nieuwe wetsvoorstel gaat namelijk gepaard met flinke extra kosten en niet alle werkgevers kunnen zich daarin vinden. Desondanks staat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onwrikbaar in zijn besluit: de manier waarop kraamverlof – of, in termen van het wetsvoorstel, geboorteverlof – is opgenomen in het wetsvoorstel, wordt niet aangepast.

WIEG: hogere lasten voor werkgevers

Door het voorstel voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) krijgen werkgevers te maken met hoge financiële lasten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt dat werkgevers 215 miljoen euro per jaar extra moeten betalen als gevolg van het voorstel. Werkgevers moeten niet alleen (meer) dagen doorbetalen aan werknemers die verlof hebben opgenomen; er is ook sprake van een hogere Aof-premie. De doorbetaling hiervan zorgt ervoor dat de uitkering van het UWV tijdens het aanvullende geboorteverlof kan worden bekostigd. Met name kleinere werkgevers zouden hier de nodige hinder van ondervinden.

Geen samenvoeging, maar samenhang

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onder meer geadviseerd om het kraamverlof samen te voegen met het ouderschapsverlof. De financiering hiervoor kan uit algemene middelen worden betaald. VNO-NCW wil graag dat de minister dit voorstel van de SER opvolgt.
De minister heeft echter besloten om niet in te gaan op het verzoek van VNO-NCW. Hij wil het wetsvoorstel laten zoals het is. In zijn opinie moet het voorstel worden bekeken in samenhang met de andere maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Daarin zijn namelijk ook afspraken gemaakt die de lasten van werkgevers verlichten. Deze zorgen voor een zekere balans en stellen de extra kosten in een ander daglicht.

Strakke regels, strak verlofregistratiesysteem

Kort gezegd: er komen significante veranderingen aan op het gebied van kraamverlof. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat je alles goed registreert en het overzicht behoudt. De oplossing: een gebruiksvriendelijk cloud-based verlofregistratiesysteem. Daarmee kun je alle verlofopnames in één oogopslag zien en nauwkeurig bijhouden!
Meer weten over Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact [mailto:info@vrijedagen.nl] op om de mogelijkheden te bespreken.