Vaak zijn zieke werknemers niet in staat om al hun vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum op te nemen. Hoe zit het in zulke gevallen met de vervaltermijn? We vertellen het je in deze blog!

Vakantieverlof verkeken?

Rondom het vakantieverlof van zieke werknemers bestaan de nodige misverstanden. In principe komen de wettelijke vakantiedagen van een werknemer een half jaar na het jaar van opbouw te vervallen. Het is niet toegestaan om kortere vervaltermijnen te hanteren, maar onder bepaalde voorwaarden mag je wel werken met een langere vervaltermijn. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan is zijn kans op vakantie niet verkeken: in dat geval geldt de verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit betekent dat een werknemer zijn recht op vakantie bij langdurige ziekte niet automatisch verliest.

Re-integratie: bepalend voor vervaltermijnen

Maar wanneer ís een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest om zijn vakantiedagen op te nemen? Je kunt deze regel op allerlei manieren interpreteren. Gelukkig is de wet hier duidelijk in: de vervaltermijn van vakantiedagen wordt verlengd als een zieke werknemer nog niet re-integreert op het moment dat de vervaltermijn verloopt. Wanneer hij al re-integratieverplichtingen heeft, is er meestal ook een mogelijkheid om vakantie op te nemen. In dat geval gelden de reguliere afspraken en komen de wettelijke vakantiedagen wel te vervallen.
Niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen kan de werkgever in bepaalde gevallen tussentijds uitbetalen of wegstrepen. Zulke beslissingen moet je uiteraard eerst overleggen met de werknemer en vastleggen.
Uiteindelijk bepaalt de bedrijfsarts natuurlijk of een vakantie een positieve of negatieve invloed zal hebben op een re-integrerende werknemer. Wanneer het besluit ertoe leidt dat de zieke werknemer zijn vakantiedagen opneemt, dan heeft hij recht op het volledige salaris.

Verlofopname en vervaltermijn: goede registratie vereist!

Wil je het overzicht van vakantiedagen en vervaltermijnen te allen tijde behouden? Werk dan met een gebruiksvriendelijk cloud-based verlofregistratiesysteem. Daarmee hebben jij én alle medewerkers altijd inzicht in de stand van zaken!
Meer weten over Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.