Productiviteit staat volop in de schijnwerpers. Met name op HR-gebied is productief bezig zijn een heikel punt. De gemiddelde HR-manager kan op de werkplek namelijk slechts elf minuten achter elkaar werken. In dit kader is het relevant om je af te vragen hoe je een efficiëntere werkwijze kunt realiseren. Vaak ben je zo druk bezig met het bewerkstelligen van productiviteitsverhoging voor bedrijfsprocessen, dat je dit voor jezelf niet doet.

De HR-manager: vraagbaak van het kantoor

Op een hectische maandagochtend zit je geconcentreerd te typen. Net wanneer je goed in het schrijven van je rapport zit, staat er een medewerker aan je bureau met een vraag over zijn verlofsaldo. Je zoekt een en ander op, vraagt wat na en koppelt het antwoord terug. Drie handelingen, twee gesprekjes en een half uur later ga je verder met het rapport om na vijf minuten wederom te worden gestoord. Herken je jezelf hierin?

HR: uitsluitend mensenwerk?

Als HR-manager zal je altijd te maken hebben met mensen, omdat het onderwerp van HR nu eenmaal de mens is. In die zin is HR dan ook mensenwerk. Echter, dat betekent niet dat HR-managers overal bij betrokken moeten worden. Wanneer het gaat om het functioneren van medewerkers en de wijze waarop processen binnen de organisatie verlopen, is het vaak uitermate handig om te kiezen voor automatisering. Waarom?

Niet uitvoeren, maar voorwaarden scheppen

Veel HR-afdelingen werken nog met Excellijsten waarin gegevens handmatig worden ingevoerd. Daardoor wordt hun functie meer administratief ondersteunend, terwijl deze overwegend sturend en controlerend zou moeten zijn. Idealiter schep je als HR-manager voorwaarden en heb je in mindere mate een uitvoerende rol. De vraag is: hoe kun je een dergelijke invulling van je takenpakket realiseren?

De oplossing: automatiseer waar mogelijk

De gemiddelde medewerker vraagt zes tot zeven keer per jaar verlof aan. Wie de verlofregistratie van alle medewerkers handmatig verwerkt, heeft daar vaak bijna een dagtaak aan. En de meeste verlofaanvragen kunnen eigenlijk probleemloos worden geregeld tussen medewerker en afdelingsmanager, mits zij over de juiste tools beschikken. In dit opzicht biedt automatisering uitkomst. Concreet betekent dit: laat de Excellijsten voor wat ze zijn en werk in cloud-gebaseerde registratiesystemen, zodat iedereen binnen het bedrijf gemakkelijk bij de juiste informatie kan. Voor jou als HR-manager levert een dergelijke softwareoplossing niet alleen tijdbesparing op; je kunt er ook sneller door handelen, omdat je direct overzicht hebt. Up-to-date informatie stelt je op termijn zelfs in staat om verzuim terug te dringen; je hebt inzicht en kunt daardoor vlot schakelen!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!

Inschrijving updates Contactaanvraag