Vijftigplussers kunnen moeilijk werk vinden. De werkloosheid onder deze groep is dan ook hoog. Werkgevers kiezen vaak liever voor jongere medewerkers; omdat deze qua loon wat goedkoper zijn, maar ook omdat seniorendagen – die gebaseerd zijn op de leeftijd van de werknemer – in sommige cao’s zijn opgenomen. Daardoor zijn oudere medewerkers vaak duurder. In het kader hiervan rijst de vraag: passen seniorendagen nog wel in deze tijd?

Veranderingen

Op dit moment hebben ouderen een behoorlijk aantal vrije dagen. Daardoor kunnen ze opgespaarde vakantiedagen gebruiken om vervroegd met pensioen te gaan. Dat gebeurt dan ook met enige regelmaat. Veel oudere werknemers denken dat deze mogelijkheid nog steeds overal bestaat. Sinds de verlofregeling van 2012 is deze optie echter wettelijk aan banden gelegd en is zij alleen nog mogelijk wanneer de werkgever hiervoor toestemming verleent.

Om dergelijke ontwikkelingen langzaamaan af te schaffen worden veel cao’s herzien. De rechten van de ‘huidige’ senioren blijven bestaan, maar medewerkers die jonger dan vijftig jaar zijn, krijgen een andere regeling. In de praktijk levert hen dit per jaar meestal twee vrije dagen minder op.

Natuurlijk bestaat er een duidelijk bezwaar tegen deze maatregel. Je zou immers kunnen beargumenteren dat het een vorm van leeftijdsdiscriminatie is: waarom mogen de ‘nieuwe’ vijftigplussers niet profiteren van de voordelen waar de naoorlogse generatie wel de vruchten van plukt?

Aan de andere kant is er een sterk argument vóór de cao-veranderingen te noemen: het aantal dienstverbanden binnen een organisatie neemt erdoor toe. Werkgevers hebben immers niet meer te kampen met het nadeel dat vijftigplussers duurder zijn vanwege hun seniorendagen.

Administratieve verwerking

Door de veranderende cao’s krijg je als HR-manager te maken met het verwerken van verschillende dienstverbanden. Doe je dit in ‘traditionele’ Excelsheets, dan heb je hier extra werk aan en zal je administratie er niet gemakkelijker op worden. Met een cloud-based verlofregistratiesysteem is deze taak echter een fluitje van een cent. Hierin kun je verschillende cao’s eenvoudig een plek geven en koppel je dienstverbanden op basis van leeftijd in een handomdraai!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!

Inschrijving updates Contactaanvraag