Momenteel is de uitbreiding van ouderschapsverlof een veelbesproken onderwerp in de politiek. Een goede werk-privébalans is cruciaal voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Wie zijn personeel de kans geeft om zorg- en werktaken beter te verdelen, zal immers minder snel te maken krijgen met uitval wegens psychische klachten.

Kortom, reden genoeg om je in het onderwerp te verdiepen. In deze blog zetten we de belangrijkste ontwikkelingen en feiten voor je op een rij.

Vaderschapsverlof: relevant in binnen- én buitenland

In Nederland ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om het vaderschapsverlof – ook wel kraamverlof genoemd – uit te breiden naar vijf betaalde dagen. Hoewel de behandeling van dit voorstel is uitgesteld, speelt dezelfde kwestie op Europees niveau. Onlangs heeft de Europese Commissie een plan gepresenteerd om de zorgtaken tussen mannen en vrouwen beter te verdelen. Hierin wordt voorgesteld om het wettelijke vaderschapsverlof op te schroeven naar minimaal tien dagen, om beide ouders vier maanden betaald verlof te geven en om flexibele werktijden voor hen mogelijk te maken.

Hoewel dit voorstel nog moet worden behandeld, schept het mogelijkheden voor de toekomst. En veel moderne organisaties spelen hier graag op in.

De verlofregeling verruimen: hoe pak je dit aan?

Organisaties kunnen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde aanbieden door een uitbreiding van het vaderschapsverlof in te voeren. Wil je dit doen, controleer dan eerst of de cao een afwijking van de kraamverlofregeling toestaat. Zijn er over dit onderwerp geen afspraken opgenomen, dan is het vaak verstandig om met de ondernemingsraad in gesprek te gaan.

Heb je besloten op welke wijze je het kraamverlof wilt uitbreiden? In principe moet je dan om de instemming van alle werknemers vragen. Maar omdat je de arbeidsvoorwaarden in dit geval in positieve zin wilt veranderen, zou je ook kunnen afspreken dat personeelsleden bijvoorbeeld binnen een maand bezwaar mogen aantekenen tegen de wijziging. Doen zij dit niet, dan hebben ze de wijziging stilzwijgend aanvaard.

Wat is wel en niet toegestaan?

De werkgever die zich met kraamverlof bezighoudt, dient op de hoogte te zijn van enkele regels:

• Een werknemer moet ten minste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het kraamverlof een verlofverzoek bij je indienen;

• In het verlofverzoek dient de medewerker op te nemen hoe hij het verlof wil spreiden;

• Je mag kraamverlof nooit weigeren;

• De spreiding van het verlof mag je weigeren, maar alleen wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen;

• In goed overleg met de werknemer mag je besluiten om zijn functie tijdelijk aan te passen. Na afloop van het verlof heeft de werknemer echter recht op dezelfde functie en arbeidsduur die hij voor het verlof had!

Kraamverlof goed registreren? Kies dan voor een gebruiksvriendelijk cloud-based verlofregistratiesysteem waarmee je het overzicht behoudt. Neem gerust eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.