Steeds meer mensen in het arbeidsleven spelen met de gedachte om een sabbatical leave op te nemen. Het werk een jaar onderbreken om de wereld te ontdekken, cursussen te volgen of rust te nemen klinkt menig medewerker als muziek in de oren. In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven daarom regelingen getroffen die werknemers in de gelegenheid stellen om een langdurige verlofperiode op te nemen. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

De wet en het belang van goede afspraken

Eind 2001 werd de Wet financiering loopbaanonderbreking ingetrokken. Er kwam een soortgelijke regeling die in 2006 in de levensloopregeling werd geïntegreerd. Toen laatstgenoemde in 2012 werd ingetrokken, bleef de aanvankelijk beloofde vervanging uit. Vanaf dat moment was er geen wettelijke basis meer voor het onderbreken van de loopbaan.

Tegenwoordig hebben bedrijven en hun medewerkers te maken met de regelingen voor wettelijk én bovenwettelijk verlof. Officieel gezien komen deze verlofsoorten na bepaalde periodes te vervallen. Maar goede afspraken kunnen hier een stokje voor steken. Een werkgever kan bijvoorbeeld met de werknemer afspreken dat deze zijn verlofdagen gedurende enkele jaren opspaart. De dagen worden dan op een rekening-courant van spaarverlofdagen geplaatst. Na een aantal jaren is deze dusdanig gegroeid dat de werknemer zijn opgespaarde verlof in één keer kan opnemen om zijn sabbatical leave te starten.

Sabbatical leave: beslis en registreer!

Onderzoek heeft uitgewezen dat een meerderheid van de werknemers interesse heeft in een langdurige verlofperiode. In het kader van deze groeiende behoefte aan een sabbatical leave is het belangrijk om te bepalen of jouw bedrijf hiervoor openstaat.

Wil je jouw personeel een sabbatical leave kunnen bieden? Leg dan een stevige basis door verlof van meet af aan goed te registreren. Gebruik hiervoor een overzichtelijk verlofregistratiesysteem. Zo zien werkgever én werknemer in één oogopslag wat de ‘verlofstatus’ is!

Meer weten over ons gebruiksvriendelijke cloud-based verlofregistratiesysteem? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.