Op menig werkvloer bestaan er de nodige vragen over vakantiedagen. Vanuit medewerkers, maar ook vanuit de HR-afdeling. Door de vele wetten en regels op het gebied van verlof ontstaat er soms verwarring. In deze blog beantwoorden we 4 veelgestelde vragen omtrent vakantiedagen!

1. Welk deel van het loon moet je doorbetalen tijdens een vakantie?

Wanneer werknemers op vakantie gaan, loopt het vaste brutoloon – inclusief provisie en vakantiegeld – door. Heeft een medewerker volgens de cao of arbeidsovereenkomst recht op een vaste weekendtoeslag en had hij op zaterdag of zondag moeten werken indien hij aanwezig was geweest? Dan heeft hij tijdens zijn vakantieperiode ook recht op deze toeslag. Zaken als onkostenvergoeding, overuren en winstuitkering komen echter te vervallen tijdens zijn vakantieperiode.

2. Wat zijn de regels omtrent de verjaringstermijn van vakantiedagen?

In principe bouwt een werknemer jaarlijks 20 wettelijke vakantiedagen op. Deze vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd – maar niet zonder meer. Als een medewerker kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was om zijn vakantie tijdig op te nemen, wordt de verjaringstermijn verlengd naar 5 jaar. Als werkgever moet je het niet alleen mogelijk maken dat personeelsleden vakantieverlof opnemen; je dient dit zelfs te stimuleren.

3. Hoe zit het met het aankopen van vakantieverlof?

Werkgevers hoeven deze optie niet aan te bieden. De praktijk leert echter dat de mogelijkheid om vakantiedagen te kopen erg populair is onder werknemers. Het concept zorgt veelal voor een balans op de werkvloer; medewerkers die graag meer thuis willen zijn, kunnen regelingen treffen met collega’s die liever wat meer op kantoor aanwezig zijn. Wil je met een dergelijke regeling aan de slag gaan, houd er dan rekening mee dat uitbetaling alleen mogelijk is wanneer het wettelijke aantal van 20 vakantiedagen per jaar wordt overstegen.

4. Hoeveel kost een vakantiedag?

Bereken eerst het loon van een werknemer inclusief álle aspecten die hierbij horen, zoals een dertiende maand en bonussen. In het laatste geval kun je het beste uitgaan van een gemiddelde van de afgelopen jaren. Deel het totaalbedrag vervolgens door het aantal werkbare uren om uit te rekenen hoeveel een vakantiedag kost. Houd altijd in gedachten dat vakantieverlof werknemers geen financieel nadeel mag opleveren!

Hoe je vakantieverlof ook regelt binnen je bedrijf, een goede verlofregistratie is onontbeerlijk. Alleen daarmee behoud je immers het overzicht! Meer weten over ons gebruiksvriendelijke cloud-based verlofregistratiesysteem? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.