Een ski-ongeval! Wat nu?

In het hart van de winter zoeken veel Nederlanders hun heil in prachtige skioorden. Van pisteavonturen tot après-ski: je medewerkers genieten met volle teugen van hun welverdiende vakantiedagen. Maar skiën is een risicovolle sport en daarom zit een ongeluk in een klein – in dit geval besneeuwd – hoekje. Als HR-manager kun je in de koudste maanden van het jaar zomaar te maken krijgen met de onverhoopte vraag: wat gebeurt er met vakantiedagen als een medewerker op vakantie ziek wordt?

Ziek tijdens de wintersport: wat nu?

Heeft een medewerker te roekeloos met de skistokken gezwaaid en krijgt hij een ongeluk, dan betekent dit in beginsel dat de dagen waarop hij ziek is, niet van zijn opgebouwde vakantiedagen worden afgetrokken. Een voorwaarde is wel dat de betreffende medewerker zich direct ziekmeldt en ervoor zorgt dat hij bereikbaar is.

Uitzonderingen: ziekmelding en tóch verlof

Er zijn gevallen waarin het bovenstaande niet opgaat. Een medewerker kan er bijvoorbeeld mee instemmen om zijn vakantiedagen ondanks een ongeval of ziekte te laten doorlopen. Ook zijn er arbeidsovereenkomsten en cao’s waarin een afwijkende schriftelijke regeling is opgenomen met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Natuurlijk is het belangrijk dat je als HR-manager goed op de hoogte bent van dergelijke uitzonderingen!

Ziek op vakantie gaan

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat een medewerker die reeds ziek is, besluit om op vakantie te gaan. Dit dient hij eerst te overleggen met werkgever en bedrijfsarts. Geven zij hiervoor toestemming, dan wordt de betreffende periode ingehouden op de opgebouwde vakantiedagen. Uiteraard is het belangrijk dat de medewerker zijn loon tijdens deze vakantie gewoon ontvangt.

Het geheim achter een onbezorgde wintersport? Registratie!

Welke keuze je medewerker ook maakt, je wilt ziekmeldingen en verlof goed kunnen registreren met behulp van een solide verlofregistratiesysteem. Zo houd je gemakkelijk bij hoeveel verlofuren en vakantiedagen je personeel nog heeft en weet je zeker dat ál je medewerkers onbekommerd op wintersport kunnen gaan!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!

Inschrijving updates Contactaanvraag