Het vakantieseizoen is voorbij, maar sommige werkgevers zijn nog niet klaar met het onderwerp ‘vakantie’. Voor werknemers met een teveel aan vrije dagen moeten zij namelijk geld reserveren. En dat is niet erg wenselijk. Maar kan een werkgever zo ver gaan om zijn personeel verplicht verlofdagen te laten opnemen?

Aanmoedigen zonder dwang

Als werkgever kun je je werknemers niet dwingen om vakantie op te nemen. Wél dien je hen de mogelijkheid hiertoe te bieden. Het inplannen van vakanties geschiedt uiteraard in overleg – waarbij eventuele cao-afspraken worden meegenomen –, maar moet in principe worden geschikt naar de wens van de werknemer.

Wil je handelen vanuit goed werkgeverschap, moedig je personeel dan aan om vakantie op te nemen. Beide partijen zullen hier uiteindelijk van profiteren; werknemers kunnen tijdig van hun welverdiende vrije dagen genieten en werkgevers verlagen het risico van opgespaarde vakantiedagen. Twee vliegen in één klap!

Wettelijk en bovenwettelijk

Vergeet niet dat er een verschil is tussen wettelijke verlofdagen, die zes maanden na de laatste dag van het betreffende kalenderjaar vervallen, en bovenwettelijke verlofdagen, die een verjaringstermijn van vijf jaar hebben. Zolang een medewerker in dienst is, is het bovendien niet mogelijk om wettelijke verlofdagen af te kopen. Bovenwettelijke verlofdagen kunnen echter wél worden afgekocht, mits dit in een cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken. Daarmee voorkom je dat dergelijke verlofdagen eindeloos worden opgespaard en kun je de werkgeversrisico’s enigszins inperken.

Inzicht: de sleutel

De hamvraag van de HR-manager is: hoe leid je vakantieopname in goede banen en zorg je ervoor dat je in financieel opzicht zo min mogelijk risico loopt? Het antwoord ligt opgesloten in inzicht, dat je kunt verschaffen via een cloudomgeving of app. Geef medewerker én manager inzage in het actuele verlofsaldo – en de actuele bezetting van de afdeling -, zodat beide partijen gemakkelijk kunnen zien hoeveel vakantiedagen er nog over zijn. Omdat het verlof van alle medewerkers inzichtelijk is, zijn vakantiedagen zeer eenvoudig te verdelen en in te plannen. Medewerkers kunnen zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun vrije dagen aan te vragen, waarna de manager deze alleen nog hoeft te controleren en accorderen. Zo voorkom je mogelijke ‘opstapelproblematiek’!

Wil je meer weten over het cloud-based verlofregistratiesysteem van Vrijedagen.nl? Neem gerust eens contact met ons op!

Inschrijving updates Contactaanvraag